Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania, H24 Project s.r.o., „Bytový súbor Pod vŕškami blok H24“; SO – 10 Komunikácie a spevnené plochy Dátum vyvesenia: 25.5.2020 Dátum zvesenia: 9.6.2022

MX2630N@zahorska.sk_20220525_115015