Oznámenie o vykonaní geodetických činností na území obce a žiadosť o súčinnosť pri informovaní obyvateľov o vykonávaní týchto činností

Oznámenie o vykonaní geodetických činností na území obce a žiadosť o súčinnosť pri informovaní obyvateľov o vykonávaní týchto činností

Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch máj až júl 2020 bude v katastrálnom území obce Záhorská Bystrica vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch a stavbách. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác.

Kontakt na realizátora prác

Telefón: 02-2081 6207
+421 902 906 611
E-mail: gkuosgz@skgeodesy.sk