Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodných a verejných kanalizáciách, §32 ods.7 bod b) Vám oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu.

Oblasť bez vody – Záhumenská ulica, Bratislavská ulica
Plánovaný začiatok prerušenia – 22.06.2020 od 8:30hod
Plánovaný čas ukončenia prerušenia – 22.06.2020 do 12:00hod

viac info:
Záhumenská a Bratislavská ulica