Oznámenie o povinnom zápise detí do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2022/2023

Oznámenie o povinnom zápise detí do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2022/2023

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy na základe VZN č.1/2016 zo dňa 11.1.2016 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční
v PIATOK 22. apríla 2022 od 15.00 hod. do 18.00 hod. a
v SOBOTU 23. apríla 2022 od 8.00 hod. do 12.00 hod
v Základnej škole s materskou školou, Hargašova 5 v Bratislave – Záhorskej Bystrici

viac informácií TU