Aktualizácia: Oznam pre členov LPS

Oznam pre členov LPS: V súvislosti s konaním VZ2021 korešpondenčným spôsobom budú mimoriadne stránkové hodiny v 35. týždni. Členom LPS budú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa VZ 2021 korešpondenčným spôsobom, prípadne zmeny adresy alebo vlastníctva.

 

Mimoriadne stránkové dni v kancelárii LPS, Bratislavská 55/A, prízemie.   

Pondelok    30.8. 2021    13:00 – 17:00 hod.

Utorok        31.8. 2021    13:00 – 17:00 hod.

Štvrtok         2.9. 2021    13:00 – 17:00 hod.

Piatok          3.9. 2021    13:00 – 17:00 hod.

Viac tu: https://urbar-zahorska.webnode.sk/news/mimoriadne-strankove-dni/

Výbor LPS v súvislosti s konaním Valného zhromaždenia 2021 ,,korešpondenčným spôsobom“, oznamuje svojim členom – urbárnikom, predĺženie mimoriadnych stránkových hodín aj v 36. týždni, kedy budú mimoriadne stránkové hodiny nasledovne:

v dňoch  pondelok 6.9.2021 až streda 8.9.2021 v čase od 13,00 hod do 17,00 hod.

Výbor zároveň upozorňuje svojich členov, že vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, bude konanie potrebných ďalších plánovaných čiastkových schôdzí VZ2021 v dňoch 2. a 9. októbra 2021 v kultúrnom dome ohrozené a odporúča sa využiť na hlasovanie tieto stránkové hodiny.

Členom LPS tu budú zodpovedané doplňujúce otázky týkajúce sa VZ 2021 korešpondenčným spôsobom, prípadne je možné nahlásenie zmeny adresy alebo vlastníctva.
Výbor LPS v ZB