Oznam o prerušení dodávky vody dňa 10.11.

BVS informuje obyvateľov Záhorskej Bystrice o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu v oblasti Strmý vŕšok 148-191. Prerušenie dodávky vody je naplánované na 10. novembra v čase medzi 8.00 hod a 15.00 hod.

Prosíme obyvateľov dotknutej lokality, aby sa na odstávku vopred pripravili primeraným množstvom vody. Tiež aby skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach. Oprava daného úseku je potrebná z dôvodu poruchovej udalosti, ako aj z dôvodu zabezpečenia požadovanej kvality dodávanej pitnej vody.

V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody môžete kontaktovať Poruchový dispečing BVS s 24-hodinovou prevádzkou na bezplatnom telefónnom čísle 0800 121 333.