Otvorili sme nový chodník na Bratislavskej ulici

Otvorili sme nový chodník na Bratislavskej ulici

V pondelok 24. októbra sme spolu s viacerými Bystričanmi slávnostne prestrihli červenú pásku a otvorili nový chodník na Bratislavskej ulici pred bytovým domom Westpark.

Mestská časť Záhorská Bystrica týmto ďakujem súkromnému investorovi Ing. Richardovi Vernerovi, ktorý zabezpečil výstavbu chodníka na vlastné náklady a odovzdal ho do užívania našej mestskej časti. Súčasne s výstavbou nového chodníka boli v úseku Bratislavskej ulice od TV Markíza po križovatku s Hodonínskou ulicou osadené nové lampy verejného osvetlenia ktoré dodal magistrat hlavného mesta SR Bratislavy.

Ďakujeme!