Otváracie hodiny zberného dvora od apríla

Otváracie hodiny zberného dvora od apríla

Zberný dvor bude od apríla otvorený nasledovne

Otváracie hodiny

Pondelok  08:00 – 15:00
Utorok   08:00 – 15:00
Streda   10:00 – 18:00
Štvrtok   08:00 – 15:00
Piatok   08:00 – 15:00
Sobota  09:00 – 16:00
Nedeľa  – zatvorené

Každý návštevník zberného dvora sa musí pri vstupe preukázať kartičkou výhod. Kartu výhod si môže vybaviť každý obyvateľ s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici na sekretariáte miestneho úradu.
Na zberný dvor je možné priniesť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rozdelený na konáre/haluze a tráva/lístie/burina/kríky, drobný stavebný odpad do 100kg, objemný odpad napr. matrace, koberce, podlahoviny,  nábytok v rozobratom stave…, elektroodpad, kovy – bezodplatne.

Karta výhod sa vydáva na jednu domácnosť a je nutné sa s ňou preukázať pri návšteve zberného dvora. Kým obyvateľ s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici nemá vybavenú Kartu výhod, môže sa pri návšteve zberného dvora preukázať platným občianskym preukazom s adresou trvalého pobytu v Záhorskej Bystrici.

Vydanie Karty výhod je bezplatné a vydávame ju na Miestnom úrade na počkanie. Aktuálna pandemická situácia vyžaduje sa pred návštevou Miestneho úradu vopred telefonicky objednať.

Obyvatelia, ktorí vlastnia v Záhorskej Bystrici nehnuteľnosť, majú nárok využívať zberný dvor na vývoz bioodpadu. Na tento účel je potrebné vybaviť si na Miestnom úrade zelenú kartu – vybavujeme ju na počkanie a je spoplatnená sumou  20 eur na jeden kalendárny rok. Na vývoz ostatného odpadu slúži zberný dvor na Ivánskej ceste v Bratislave, ktorí môžu využívať všetci obyvatelia s trvalým pobytom v Bratislave.