Otváracie hodiny miestneho úradu

Otváracie hodiny miestneho úradu

Vážení obyvatelia.

Miestny úrad Bratislava – Záhorská Bystrica obmedzuje svoju činnosť z dôvodu zákazu vychádzania vyhláseného
Uznesením vlády SR
č. 808 zo dňa 31.12.2020 a 17.01.2021 nasledovne:

Podateľňa miestneho úradu:
V prípade podania písomností v termíne do 07.02.2021 využite služby Slovenskej pošty, mailu resp. elektronického podania.

Konzultácie s odbornými zamestnancami
V prípade potreby konzultácie s odborným zamestnancom v termíne do 07.02.2021, len telefonicky resp. mailom.

Matrika, ohlasovňa pobytu
V prípade potreby zabezpečenia služby matriky v termíne do 07.02.2021 prosím dohodnúť si telefonicky resp. mailom termín stretnutia.

Tieto opatrenia sú súčasťou prevencie pred ochorením COVID-19.

Ďakujeme za pochopenie.