Opustila nás kolegyňa Ľubica Špányiová

Opustila nás kolegyňa Ľubica Špányiová

V sobotu 3. septembra sme prijali smutnú správu, že naša kolegyňa Ľubica Špányiová z Referátu ekonomických činností nás náhle opustila. Mnohí Bystričania ju mohli poznať z podateľne Miestneho úradu, prípadne sa s ňou stretli pri výbere daní za psa a užívaní verejného priestranstva. Na jej počesť veje pred úradom čierna zástava. Ľubica by v tomto mesiaci oslávila 39. narodeniny. Týmto vyjadrujeme najbližšej rodine úprimnú sústrasť. Česť jej pamiatke.