Oprava komunikácie na Gbelskej ulici

Oprava komunikácie na Gbelskej ulici

Oznamujeme Vám, že Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK) plánuje v pondelok  03.08.2020  začať s opravou komunikácie na Gbelskej ulici patriacej našej MČ Záhorská Bystrica v úseku od Lekárene sv. Anny po Hargašovú ulicu. Predpokladané ukončenie prác je 26.08.2020.

Za pochopenie ďakujeme.

Gbelska_DDZ

Gbelska_DDZ_oprava povrchu vozovky