OLO bude rodinným domom distribuovať modré a žlté vrecia

Spoločnosť OLO informuje obyvateľov Záhorskej Bystrice, že od 1.7.2022 začína s distribúciou modrých a žltých vriec, ktorá bude prebiehať do konca augusta.

Žlté a modré vrecia slúžia na zber triedeného odpadu z rodinných domov a ich počet je určený na 12 mesiacov. Harmonogram odvozu triedeného odpadu sa nemení. Financovanie triedeného zberu na území hlavného mesta zabezpečuje organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s.

V prípade ďalších otázok kontaktujte zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo cez tel. č. 02/50 110 111.