Odvoz záhradného bioodpadu končí 2. decembra

Odvoz záhradného bioodpadu končí 2. decembra

Domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO), ktoré majú odvoz v nepárny týždeň (47. kalendárny týždeň), vykoná OLO posledný odvoz BRO v období od 21. do 25. novembra 2022, a to v zmysle harmonogramu.

Domácnostiam, ktoré majú odvoz v párny týždeň (48. kalendárny týždeň), vykoná OLO posledný odvoz BRO v období od 28. novembra do 2. decembra 2022, a to v zmysle harmonogramu.

Presný deň odvozu si môžete pozrieť v tabuľke https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/

V prípade zmeškania termínu posledného odvozu môžete celoročne využiť zberný dvor OLO na adrese Stará Ivanská cesta 2, ktorý je otvorený od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 18.00 hod, v nedeľu a počas sviatkov je zatvorený. Podmienky vstupu na zberný dvor nájdete na https://www.olo.sk/zberny-dvor-olo-a-s/.