Odvoz odpadu počas vianočných sviatkov a nového roka

Odvoz odpadu počas vianočných sviatkov a nového roka

Vážení občania, spoločnosť OLO a.s. Vám bude aj počas vianočných dní, teda od 24.12. do 26.12.2020 a rovnako aj na sviatok Troch kráľov, teda 6.1.2021, zabezpečovať odvoz odpadu v súlade s harmonogramom odvozu odpadu. Na nový rok, teda 1.1.2021 odvoz nebude vykonávaný. Náhradný odvoz za 1.1..2021 sa bude vykonávať v termíne od 30.12.2020 do 5.1.2021. Presný rozpis náhradných odvozov nájdete na stránke www.olo.sk