Odovzdali sme petíciu za zachovanie pôvodnej trasy linky 36

Odovzdali sme petíciu za zachovanie pôvodnej trasy linky 36

Milí Bystričania, prešiel mesiac od vyhlásenia petície za zachovanie pôvodnej trasy MHD linky číslo 36 a rozšírenie jej časového intervalu a trasy v Záhorskej Bystrici a my sme pokorili náš cieľ 2000 podpisov. Preto sme sa rozhodli odniesť petíciu na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a odovzdať ju s 2372 podpismi hneď, bez zbytočného odkladu. Takmer 2400 podpisov je dostatočný počet na to, aby sa našou petíciou zaoberalo mestské zastupiteľstvo, aj všetky komisie magistrátu.

Starosta Jozef Krúpa, ktorý odniesol petíciu spolu s poslancom miestneho zastupiteľstva Danielom Liďákom, informoval o odovzdaní petície aj primátora Bratislavy Matúša Valla: „Verím, že nájdeme spolu také riešenie, ktoré prinavráti Bystričanom priamy spoj do Dúbravky a k električkovým spojom. V sprievodnom liste k petícii som požiadal primátora o osobné stretnutie. O ďalšom vývoji situácie s petíciou vás budem priebežne informovať.“