Od soboty 9. 10. sa rušia verejné kontajnerové stojiská

Vážení Bystričania, v sobotu 9. októbra bude spoločnosť OLO rušiť všetky verejné kontajnerové stojiská v rámci Záhorskej Bystrice. Kontajnery na papier a plast nebudú viac k dispozícii, vo verejných stojiskách zostanú len kontajnery na sklo, prípadne na niektorých miestach kontajnery na textil.

Na triedenie plastov a papiera je od tohto dňa potrebné využívať len modré a žlté vrecia, ktoré dostala každá domácnosť, ktorá má prihlásenú čiernu nádobu na komunálny odpad. Papier a plast je potrebné triediť v domácnostiach. Vývoz triedeného vrecového odpadu prebieha každý nepárny štvrtok. Najbližší odvoz vrecové triedeného odpadu bude 14.10.

Ak ste do vašej domácnosti modré a žlté vrecia nedostali, prosím, kontaktujte zákaznícku linku OLO na čísle 02/50 110 111.

Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení.

Prosíme všetkých o spoluprácu pri triedení odpadu a rešpektovanie harmonogramu triedeného odpadu. Náhradné alebo nové kontajnerové stojiská sa v Záhorskej Bystrici nebudú vytvárať. Zrušenie stojísk prispeje k čistote verejného priestoru.

 

Pripomienka: V októbri a novembri budú v rámci Záhorskej Bystrice umiestnené veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad – nábytok, skrine, koberce, dvere. Tu nájdete harmonogram ich pristavenia a lokality, kde budú umiestnené:

Rozpis pristavenia veľkokapacitných kontajnerov