Od 14. marca budeme zbierať kuchynský bioodpad

Od 14. marca budeme zbierať kuchynský bioodpad

Milí Bystričania, od 14. marca sa v Záhorskej Bystrici zavádza zber kuchynského bioodpadu. Príslušenstvo na zber bude distribučný tím OLO roznášať od 1. marca. Prinášame prehľad o tom, ako bude prebiehať distribúcia príslušenstva. Venujte týmto informáciám pozornosť.

Ako bude prebiehať distribúcia košíkov a kompostovateľných vreciek na zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti? 

Všetky domácnosti v Záhorskej Bystrici dostanú bezplatne jeden 10-litrový odvetrávací kuchynský košík (rodinné domy k tomu dostanú aj 20-litrovú hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks (2-3 vrecká na týždeň) a informačný leták.

Domácnostiam v rodinných domoch bude spoločnosť OLO roznášať balíčky  na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu od dverí k dverám a bude ich o čase distribúcie vopred informovať SMS-kou. Prevzatie balíčka je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie. Toto splnomocnenie nemusí byť overené notárom. Stiahnuť si ho môžete tu:

Splnomocnenie_KBRO

Distribúcia v bytových domoch prebehne v súčinnosti so správcovskými spoločnosťami. Obyvateľom bytových domov budú  balíčky  na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu odovzdávať distribučné skupiny spoločnosti OLO  na určených miestach pred bytovkami. Obyvatelia budú informovaní o čase a mieste distribúcie oznamom na vchodových dverách do bytovky.

Harmonogram distribúcie príslušenstva nájdete na webových stránkach našej mestskej časti deň pred začiatkom distribúcie (v pondelok 28. februára).

V čase distribúcie nebudem doma. Čo teraz?

Ak si nemôžete prevziať balíček počas distribúcie, buď môžete splnomocniť svojho suseda, rodinu alebo priateľov prostredníctvom vyššie spomenutého splnomocnenia, alebo si môžete príslušenstvo vyzdvihnúť osobne v distribučných centrách.

V sobotu 5. marca budú k dispozícii dve distribučné centrá.

10.00 – 13.00 hod. Tesco Expres – pri trhovisku

14.00 – 17.00 hod. pri detskom ihrisku na Krčoch

V sobotu 12. marca bude k dispozícii jedno distribučné centrum.

10.00 – 13.00 hod a 14.00 – 17.00 hod. na Námestí Rodiny pri miestnom úrade

Ako na triedenie kuchynského bioodpadu?

Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a umiestnia ho do 20 l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“. Iba túto 20 l zbernú nádobu budú vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7.00 hod. Nevykladajte 10 l kuchynský košík, ten slúži na zber odpadu priamo v kuchyni.

Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a vynesú ho do 120 l alebo 240 l hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu na obvyklom mieste kontajnerového stojiska.

Ako bude prebiehať zber kuchynského bioodpadu? 

Zber kuchynského bioodpadu v Záhorskej Bystrici začne v týždni od 14. marca. Zber kuchynského bioodpadu bude prebiehať počas celého roka. V období od začiatku marca do konca novembra bude realizovaný 2x do týždňa. V období od začiatku decembra do konca februára bude 1x do týždňa.

Prečo sa zavádza zber kuchynského bioodpadu?

Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023. Z údajov z roku 2020 vyplýva, že jeden obyvateľ Bratislavy vyprodukuje v priemere až 120 kilogramov bioodpadu z kuchyne. Aktuálne ide v Bratislave o takmer 60-tisíc ton kuchynského odpadu ročne. Cieľom opatrenia je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu – ten tvorí 20 – 25 % objemu čiernych zberných nádob. Spolu so záhradným odpadom je to až 45 % komunálneho odpadu. Ak zozbierame tento druh odpadu zvlášť, môžeme ho spracovať a opätovne vrátiť do pôdy ako hodnotný kompost. Obyvatelia približne 90 domácností bytového domu by tak mohli za rok vytriediť také množstvo kuchynského bioodpadu, ktoré by postačovalo na obohatenie jedného hektára pôdy. Na takejto zelenej ploche môže vyrásť približne 40 – 70 ton mrkvy alebo 30 ton melónov. Triedením kuchynského bioodpadu znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach a podporujeme rozvoj cirkulárnej ekonomiky – odpad používame ako zdroj. Preto je dôležité, aby ste sa do zberu zapojili aj vy.

Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe alebo na webovej stránke www.olo.sk.