Od 1. októbra platí zákaz parkovania na chodníkoch

Od 1. októbra platí zákaz parkovania na chodníkoch

V marci 2022 vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá zakazuje parkovanie vozidiel na chodníku s výnimkou na to vyznačených miest. Platnosť zákona sa vtedy posunula o 18 mesiacov, preto začína platiť od 1. októbra 2023. V novele zákona sa píše, že vodič nesmie parkovať na chodníku, ak tam nie je vyznačené parkovacie miesto. Ako mestská časť Bratislavy sme magistrátu hlavného mesta vytipovali niekoľko lokalít v rámci Záhorskej Bystrici na vyznačenie parkovacích miest, na ktoré sme dostali zamietané stanovisko magistrátu. Na naliehanie starostu Jozefa Krúpu prišli zástupcovia magistrátu na osobnú obhliadku lokality na Gbelskej ulici, na základe ktorej by mali v najbližšom období zaradiť do plánu vyznačenie parkovacích miest pozdĺž chodníka.

„Platí, že o 1. októbra nebude možné parkovať na chodníkoch, ani pred vlastným rodinným domom na chodníku. Aby sa Bystričania vyhli prípadným pokutám, odporúčam parkovať vo dvoroch alebo na parkovacích plochách na to určených,“ vysvetľuje starosta Jozef Krúpa.

Zákaz parkovania na chodníkoch bude platiť celoplošne. Ako upozornila hovorkyňa mestskej polície Mgr. Barbora Krajčovičová: „Už zo skúsenosti z roku 2022, kedy platil zákaz parkovania na chodníkoch počas marca, vieme, že s prvými podnetmi sa na linku 159 začnú ľudia obracať hneď po polnoci. Všetky prijaté oznamy budeme preverovať priamo v teréne a zistené porušenia riešiť. Výška pokuty je pritom pevne stanovená na 78 eur. Ak držiteľ vozidla pokutu uhradí do 15 dní od jej doručenia, znižuje sa na 2/3 sumy, čo je 52 eur. V prípade riešenia priestupku priamo na mieste hliadkou, sa pokuta v blokovom konaní môže vyšplhať do výšky 50 eur.“

Mestská polícia bude počas prvých týždňov riešiť neoprávnené parkovanie súvisiace s touto zmenou prednostne napomenutím namiesto finančnej pokuty. To, samozrejme, neplatí pre situácie, kde nie je zachovaný dostatočný priestor pre chodcov, a iné vážnejšie situácie, ako napr. parkovanie pri priechode. V týchto prípadoch, rovnako ako doteraz, budú môcť byť priestupky naďalej riešené pokutou, napríklad prostredníctvom objektívnej zodpovednosti. V prípade nahlasovania veľkého množstva podnetov bude polícia v rámci dostupných kapacít musieť priorizovať riešenie tých prípadov, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života a zdravia ľudí.