Od 1. marca bude zberný dvor otvorený v letnom režime

Od 1. marca bude zberný dvor otvorený v letnom režime

Od 1. marca bude zberný dvor na dolnom konci ulice Čsl. tankistov otvorený podľa letného režimu.

Otváracie hodiny sú nasledovné:

  • Pondelok      8.00 – 15.00
  • Utorok          8.00 – 15.00
  • Streda        10.00 – 18.00
  • Štvrtok          8.00 – 15.00
  • Piatok           8.00 – 15.00
  • Sobota         9.00 – 14.00
  • Nedeľa          zatvorené

 

Upozornenie:
Drobný stavebný odpad budú môcť od marca odovzdať výhradne fyzické osoby s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici, ktoré sú zapojené v systéme zberného komunálneho odpadu na území hlavného mesta. Privezený stavebný odpad bude odvážený a spoplatnený sumou 0,078 EUR/kg. Stavebný odpad, ktorý priveziete, bude odvážený na váhe a na základe množstva privezeného odpadu vám vystaví pracovník zberného dvora vážny lístok. Následne vám magistrát vyrúbi poplatok, ktorý bude zahrnutý v miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

Zberný dvor