Očkovanie seniorov nad 75 rokov proti korona vírusu

Očkovanie seniorov nad 75 rokov proti korona vírusu

Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica, postupne oslovuje obyvateľov s trvalým pobytom nad 75 rokov s ponukou pomoci pri registrácii do systému Ministerstva zdravotníctva na očkovanie proti COVID-19 s možnosťou dopravy v rámci Senior taxi na miesto očkovania.

Týmto spôsobom chce Mestská časť pomôcť svojím seniorom.

Máme databázu obyvateľov, niektorých sme už telefonicky alebo osobne oslovili a oboznámili ich s touto službou.

Telefonický kontakt bohužiaľ nevieme zistiť na všetkých občanov. Prosíme našich seniorov nad 75 rokov, ktorí majú o očkovanie záujem, prípadne ich rodinných príslušníkov, ktorí by ich radi zaregistrovali prostredníctvom nášho referátu aby sa na nás obrátili.

Zaregistrovaných občanov, v termíne, ktorý im bude pridelený systémom odvezieme v rámci služby Senior taxi na miesto očkovania a späť domov.

Obrátiť sa môžete na náš Referát sociálnych vecí, matrika – Zuzana Zárecká, tel. kontakt 02/65 45 60 46, 0903 414 157.