Ocenili sme najkrajšie predzáhradky a balkóny Záhorskej Bystrice

Ocenili sme najkrajšie predzáhradky a balkóny Záhorskej Bystrice

Na sklonku mája vyhlásil starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa súťaž o najkrajšiu predzáhradku a balkón v našej mestskej časti. Na miestny úrad sme dostali množstvo krásnych fotografií, ktoré nám priblížili, ako Bystričania skrášľujú verejný priestor. Odborné vyhodnotenie pripravila záhradná architektka Ing. Beáta Dolníková, ktorá pozitívne vyhodnotila všetky súťažné príspevky.

Víťazka Petra Ševčíková pri preberaní darčekovej poukážky.
Víťazná predzáhradka Petry Ševčíkovej.

Za najkrajšiu spomedzi prihlásených vybrala predzáhradku Petry Ševčíkovej, ktorá svoju zeleň upravuje v súčasných trendoch. Darčekovú poukážku v hodnote 200 EUR na nákup v prevádzke Agroservis Stupava víťazke osobne odovzdal starosta Jozef Krúpa.

Zátišie s lavičkou obsadilo v našej súťaži druhé miesto.

Druhé miesto obsadilo zátišie s lavičkou, ktoré nám zaslali Martina Krosláková a Jozef Lasz a vyhrali poukážku na nákup v Agroservise Stupava v hodnote 150 EUR.

Predzáhradka pani Horeckej skončila na treťom mieste.

Na treťom mieste sa umiestnila predzáhradka pani Márie Horeckej, ktorá je postavená na hmotách zelene a ich farebných kontrastoch, čo je veľmi efektné pri pohľade z ulice. Pani Horeckej patrí poukážka na nákup v záhradníctve v hodnote 100 EUR.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme Bystričanom, že sa do súťaže zapojili a posielali fotografie svojej nádhernej zelene!