Obyvatelia bytoviek si môžu vyzdvihnúť balíček k zberu bioodpadu 27.6. pri úrade

Spoločnosť OLO ponúka obyvateľom bytových domov v Záhorskej Bystrici možnosť vyzdvihnúť si balíček na triedenie kuchynského bioodpadu v pondelok 27. júna v čase od 15.00 do 20.00 hod. pri miestnom úrade na Námestí Rodiny.

Toto distribučné centrum je určené len pre obyvateľov bytových domov. Bezplatný balíček obsahuje 10-litrový kuchynský vetrateľný košík, 150 kusov kompostovateľných vreciek a informačný leták. Distribučný tím OLO odovzdá obyvateľom, ktorí si pre balíček prídu, aj potrebné informácie k správnemu triedeniu tohto druhu odpadu. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí, keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa bytu a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu ani splnomocnenie predkladať nemusíte.

Obyvatelia rodinných domov, ktorí nemajú ešte balíček na triedenie kuchynského bioodpadu, môžu kontaktovať Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č.: 02/50 110 111, distribučný tím OLO im následne prinesie balíček až k dverám. Prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete na stránke www.olo.sk/kbro (nie je potrebné overenie notárom).