Obchodná verejná súťaž 1/2023

Obchodná verejná súťaž 1/2023

Obchodná verejná súťaž na prenájom stavieb a pozemkov ich rekonštrukcia – rozšírenie a úprava formou prístavby a nadstavby za účelom vybudovania nových priestorov pre ZŠ a MŠ s kompletnou potrebnou infraštruktúrou vrátane  exteriérových ihrísk, športovísk a voľnočasových plôch potrebných pre prevádzkovanie ZŠ a MŠ.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Tlačivo záväznej ponuky – SOU

Predmet nájmu OVS