Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie

Mestská časť zabezpečuje dovoz obedov nepracujúcim dôchodcom s trvalým pobytom v  Záhorskej Bystrici.

V súčasnej dobe dovoz obedov zabezpečuje p. Móza, prevádzka Stupava. Cena obeda s dovozom do domácnosti občana je 3,50 €. Mestská časť poskytuje opakovaný príspevok na obedy v sume 0,80 €, ak má občan nižší dôchodok ako 580 €. Na poskytnutie príspevku je potrebné podať na miestny úrad písomnú žiadosť doloženú kópiou rozhodnutia o dôchodku. O dovoz obedov môžu požiadať nepracujúci dôchodcovia, poberajúci starobný alebo invalidný dôchodok.