Nové parkovacie miesta na Namestí Rodiny

Nové parkovacie miesta na Namestí Rodiny

V pondelok 20. septembra začíname s rozširovaním parkovacích plôch na Námestí Rodiny, kde pribudne 12 nových parkovacích miest. Tiež príde k zmene parkovania pred Miestnym úradom a Spoločenským domom.

Parkovanie na Námestí Rodiny rozširujeme o 12 nových parkovacích miest, ktoré pomôžu s parkovaním pred zdravotným strediskom, aj prevádzkami na Gbelskej ulici a na námestí. Tieto parkovacie miesta budú bezplatné.

K zmenám značenia parkovacích boxov dôjde na parkoviskách pred Spoločenským domom a Miestnym úradom, kde sa úzke parkovacie boxy rozšíria a poskytnú dostatočný komfort parkujúcim.

Na parkovisku pred Spoločenským domom bude osadený parkovací automat, ktorý spoplatní parkovanie a zamedzí odparkovaniu automobilov na dlhý čas. Veríme, že sa nám tak podarí zamedziť odparkovaniu nepojazdných vrakov, ktoré majitelia často na niekoľko týždňov či mesiacov nechajú odstavené na parkovisku pred Spoločenským domom a blokujú tak parkovanie tým, ktorí prichádzajú na Miestny úrad, za kultúrou alebo do základnej školy.

Rekonštrukcia a modernizácia parkovacích plôch bola financovaná a podporovaná Miestnou akčnou skupinou Dolné Záhorie (IROP).