Nová trieda materskej školy na ulici Čsl. tankistov

Prestavbou bývalej knižnice na ulici Čsl. tankistov sme zriadili nové elokované pracovisko ZŠ s MŠ Hargašova 5, ktoré bude škôlkarom plne k dispozícii od septembra. Novú triedu budú navštevovať 5 ̶-6-ročné deti z triedy „Lastovičky“.

Počas letných prázdnin sme prestavbou knižnice vytvorili nové elokované pracovisko materskej školy, ktoré poskytuje komplexné zázemie pre hru a pedagogickú činnosť škôlkarov, priestory na stravovanie a novú oddychovú zónu. V novej škôlke pribudli sociálne zariadenia, priestranná šatňa aj samostatný vchod.

V záhrade budovy sme zriadili detské ihrisko, deťom bude na hru slúžiť nové pieskovisko, šmykľavka a dva hojdacie prvky s bezpečnou dopadovou plochou. V týchto dňoch finišuje zariaďovanie triedy, ktorú budú navštevovať 5- a 6-roční predškoláci. Rodičia škôlkarov, ktorí budú navštevovať túto triedu, boli informovaní vedením školy.