Nová materská škola v Záhorskej Bystrici v plnej prevádzke

Nová materská škola v Záhorskej Bystrici v plnej prevádzke

V Záhorskej Bystrici dnes starosta Jozef Krúpa spolu s učiteľkou Danielou Udvardyovou prestrihnutím pásky slávnostne otvorili novú materskú školu.
Okrem toho, že prešla kompletnou rekonštrukciou, pribudla v nej jedáleň a v nadstavbe tri triedy. Dnes má škôlka osem tried a kapacitu 190 detí.
„Priestranné, svetlé priestory, s moderným vybavením, kvalitnými technológiami a neštandardným vzhľadom patria k najkrajším a najmodernejším
v celej Bratislave a možno aj na celom Slovensku,“ povedal starosta Jozef Krúpa.
Definitívne sa teda skončilo obdobie, keď sa kvôli nadstavbe deti učili v náhradných priestoroch v Spoločenskom dom, v športovej hale a aj na fare.
Chcem sa poďakovať nielen architektovi Slávovi Slabejovi a stavebnej firme za veľmi dobre odvedenú prácu, ale aj vedeniu školy, učiteľkám a
celému personálu vrátane kuchárok, upratovačiek a školníka, ktorí dokázali aj v náhradných priestoroch vytvoriť pre deti príjemné škôlkárske prostredie
bez nejakých výrazných obmedzení. Moje poďakovanie patrí aj poslankyniam a poslancom minulého aj súčasného zastupiteľstva, ktorí výstavbu spojenú
s rekonštrukciou podporovali,”
povedal starosta Jozef Krúpa.
Celkové náklady sa vyšplhali na 900-tisíc eur. Mestská časť na tento projekt dostala aj dotáciu z EÚ vo výške 650-tisíc eur. Zvyšok pokryl rozpočet mč.
Tento rok bude Záhorská Bystrica pokračovať v rozširovaní školských kapacít. Plánuje vybudovať osem nových tried základnej školy a rovnako bude
pokračovať v revitalizácii školského areálu, kde pribudne tartanová bežecká dráha a detské ihriská.