Nedoručené balíčky pre seniorov máme na úrade

Milí Bystričania, v týchto dňoch rozdávame balíčky pre seniorov nad 70 rokov s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici. Pokiaľ sa vám, vašim rodinným príslušníkom alebo susedom takýto balíček nedostal do rúk, bude k dispozícii na vyzdvihnutie na Miestnom úrade počas stránkových dní v pondelky a stredy (8.00-12.00 h, 13.00-17.00 h) a piatky (8.00-13.00 h) do konca novembra. Ďakujeme!