Naši seniori na výlete

V stredu 6. apríla sa bystrickí členovia Klubu dôchodcov vybrali na výlet do malokarpatského vinárskeho mestečka Pezinok.

„Bol nás plný autobus, viezol nás spoľahlivý šofér Janko Mrázek. Myslím si, že nikto z účastníkov neľutoval. Prezreli sme si krásne zrekonštruovaný 800-ročný Pálffyovský zámok, v súčasne dobe vo vlastníctve rodiny Šimákovcov. Okrem rytierskej a zlatej sály sme obdivovali v galérii umelecké sklo – diela slovenských, ale aj zahraničných sklárov. Diela pochádzajú zo súkromnej zbierky pána Šimáka.

Pod zámkom sa nachádzajú obrovské pivnice, kde je možné vidieť staré dubové sudy. V pivnici zrejú vína najvyššej kvality, mnohé medzinárodne ocenené. K dobrému zážitku prispel aj veľmi odborný výklad sprievodcu Janka Križana.

Ďalším naším cieľom bola návšteva Malokarpatského múzea. Veľmi veľa artefaktov v pivniciach vinárskeho domu pripomenulo našim členom vlastné vinohradnícke nástroje a náradie, pretože v nedávnej minulosti aj Bystričania obrábali vinohrady, prešovali hrozno a dorábali víno. Návšteva múzea končila veľmi príjemne v pivnici, kde nás sprievodkyne ponúkli dobrým bielym vínkom, ktoré nás naladilo aj na pár pesničiek o víne. Notu naladila ako prvá Fanka Butkovičová a ostatní sa pridali.

Náš výlet končil spoločným obedom v reštaurácii „Preš“, kde sme si hodinku posedeli a príjemne si pobesedovali. Iste sa stretneme aj na ďalších spoločných podujatiach.“

B. Kubíková, OZ Klub dôchodcov