Náš CO kryt je vyradený z evidencie krytov

Náš CO kryt je vyradený z evidencie krytov

Milí Bystričania, v súvislosti s vojnovou situáciou, ktorá vypukla na Ukrajine, sa nás mnohí dopytujete na funkčnosť nášho CO krytu, ktorý sa nachádza pod telocvičňou v budove bývalého SOU energetického na Holom vrchu. Všetky potrebné informácie sme konzultovali s odborom civilnej obrany.

CO kryt v Záhorskej Bystrici je vyradený z evidencie krytov. V súčasnosti nie je plynotesný. Nie sú k dispozícii žiadne revízne správy a tento CO kryt nespĺňa nároky na evakuáciu obyvateľstva.
V prípade hrozby môžu ako kryty v Záhorskej Bystrici poslúžiť pivnice rodinných domov a garáže bytových domov.

Zdroj foto: https://bratislava.zoznam.sk/vojna-na-ukrajine-prebudila-zaujem-o-kryty-civilnej-ochrany-viete-vobec-kde-sa-nachadzaju/