Nadstavba jedálne poskytne 8 nových tried

Nadstavba jedálne poskytne 8 nových tried

Od augusta začíname s nadstavbou školskej jedálne, vďaka ktorej vznikne 8 nových tried pre základnú školu a zväčší sa doterajšia jedáleň. Ukončenie stavebných prác je odhadované na apríl 2022.

Nadstavba školskej jedálne je navrhnutá v nízkoenergetickom štandarde, súčasťou ktorého je kontrolované vetranie pre zaistenie dostatočnej kapacity čerstvého vzduchu pre žiakov. Samotná konštrukcia stavby má nízku uhlíkovú stopu, teda nízky vplyv na životné prostredie. Prírodné materiály použité v interiéri boli vybrané s ohľadom na nízke emisie VOC, čo významne pozitívne vplýva zo zdravotného hľadiska na kvalitu vnútorného prostredia, priestory tried sú v časti s nadštandardnou svetlou výškou. Vďaka tomuto inovatívnemu systému budú v jednotlivých triedach výnimočné svetelné podmienky.

Financovanie nadstavby jedálne pochádza zo zdrojov Európskej únie. Mestská časť BA-Záhorská Bystrica sa zapojila do výzvy o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, vďaka čomu sme získali na túto prestavbu 1,93 milióna EUR. V tejto sume je už započítané aj vybavenie kuchyne, ktorá bude súčasťou novej, zväčšenej školskej jedálne. Spoluúčasť vo výške 105 114 EUR bude naša mestská časť financovať z vlastného rozpočtu.

Školská jedáleň bude v čase nadstavby mimo prevádzky, školáci sa budú stravovať v Spoločenskom dome, kde bude zriadený výdaj stravy za dodržania všetkých prísnych hygienických noriem. Jedáleň pre všetkých žiakov základnej školy začne v priestoroch Spoločenského domu fungovať od 2. septembra.