Na Plánkach a Kučovanickej ulici sa od 1.9. mení odvozový deň záhradného bioodpadu

Na Plánkach a Kučovanickej ulici sa od 1.9. mení odvozový deň záhradného bioodpadu

Milí obyvatelia, predovšetkým z lokality Plánky a Kučovanickej ulice, spoločnosť OLO nás informovala, že od 1.9.2023 sa mení odvozový deň záhradného bioodpadu a vyvážať sa bude každý nepárny týždeň v piatok.

Posledný odvoz záhradného bioodpadu podľa pôvodného harmonogramu (sobota – párny týždeň) pre vybrané odvozné miesta bude v sobotu 26.8.2023. Od 1.9.2023 mení odvozný deň BRO – biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na vybraných odvozných miestach na nepárny týždeň piatok. Prvý odvoz podľa nového harmonogramu bude 1.9.2023.

Dotknutým domácnostiam už bola odoslaná informácia poštou vrátane novej nálepky na zbernú nádobu.

Vďaka úpravám zvozových trás spoločnosť OLO zvyšuje vyťaženosť zberových vozidiel, čím zároveň znižuje uhlíkovú stopu. V prípade nejasností kontaktujte, prosím, zákaznícke centrum OLO a. s. na telefónnom čísle 02/50 110 111.