Na Gbelskej ulici je dnes dočasne prerušená dodávka pitnej vody do 14.00 hod.

Na Gbelskej ulici je dnes dočasne prerušená dodávka pitnej vody do 14.00 hod.

Bratislavská vodárenská spoločnosť nás informovala, že z dôvodu vzniku poruchy a následnej urgentnej neplánovanej opravy vodovodného potrubia bude dočasné prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v lokalite/ulici BA – Záhorská Bystrica, ul.: Gbelská a prípadne priľahlé ulice. Dodávka vody by mala byť obnovená do pondelka 04.12.2023 do 14.00 hod.

Za vzniknutý diskomfort a spôsobené komplikácie sa BVS obyvateľom ospravedlňuje.