Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Modulová škola 4 triedy základnej školy + šatne a sanita v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 

Opis zákazky:

4 Triedy ZŠ (kapacita triedy 2x25detí, 2x30detí) zo zázemím –   šatne, kabinet, chodba, vyhotovenie podľa normovaných požiadaviek na priestor, svetelnosť, hygienu a požiarnu bezpečnosť v zmysle projektovej dokumentácie.

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Kontajnerová škola situácia