Mobilné odberné miesto

Mobilné odberné miesto

Trvalé mobilné odberné miesto v Záhorskej Bystrici. Ľudový dom ul. PIA X 3
Pondelok – Sobota od 9:00 do 17:30.
Obedná prestávka 13:00: – 13:30