Mimoriadny odpočet plynu v dňoch 3.4.-30.4.

Mimoriadny odpočet plynu v dňoch 3.4.-30.4.

Milí obyvatelia, z dôvodu požiadavky Ministerstva hospodárstva SR bude v Záhoskej Bystrici od 3.4.2024 do 30.4.2024 vykonávaný mimoriadny odpočet spotreby zemného plynu pre odberateľov kategórie D2-D8.
SPP-distribúcia, a. s., spoločnosť Stengl, a. s.

Odpočty budú vykonávať odpočtárky Monika Pakozdyova (0949 052 918 ) a Veronika Comorova ( 0911861737).

Prosíme odberateľov plynu, aby sprístupnili plynomery, pokiaľ ich majú pozamykané. V prípade neprístupnosti plynomeru a nezastihnutia majiteľa na odbernom mieste bude v schránke zanechaná dohoda o náhradnom termíne s kontaktom na odpočtárku.