Mikulášsky konČertík

Mikulášsky konČertík

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava

organizuje

M i k u l á š s k y
konČertík

Čertovský dobrý koncert našich malých anjelikov pre Mikuláša

online koncert 6. decembra 2020 o 16.00

https://youtu.be/Atl1JuPPtL0

Plagát Mikulášsky koncert