Kontakty

Kancelária prvého kontaktu/podateľňa     

Monika Pokorná
02/65 956 110  
0903 966 721
pokorna@zahorskabystrica.sk

Sekretariát starostu

Denisa Kiszel
02/65 956 210,
0905 882 295
sekretariat@zahorskabystrica.sk

Stránkové a nestránkové dni miestneho úradu a podateľne

Podateľňa miestneho úradu
Pondelok       8.00-12.00   13.00-16.30
Utorok           8.00-12.00   13.00-14.30
Streda           8.00-12.00   13.00-16.30
Štvrtok          8.00-12.00   13.00-15.00
Piatok           8.00-13.00

Stránkové hodiny miestneho úradu 
Pondelok     8.00-12.00   13.00-17.00
Streda         8.00-12.00   13.00-17.00
Piatok          8.00-13.00

Naši partneri

Buďte v obraze aj na sociálnych sieťach