Kontakty

Kancelária prvého kontaktu/podateľňa                                    Sekretariát starostu                                              Sekretariát prednostu/ organizačné oddelenie

Ľubica Španyiová                                                                              Denisa Kiszel                                                           Mgr. Veronika Žužičová

02/65 956 110                                                                                   02/65 956 210, 0905 882 295                                  02/65 956 210, 0910 293 230

spanyiova@zahorskabystrica.sk                                                      sekretariat@zahorskabystrica.sk                             zuzicova@zahorskabystrica.sk

 

 

 

 

 

Naši partneri

Buďte v obraze aj na sociálnych sieťach