Kontakty

Kancelária prvého kontaktu/podateľňa                                                                            

Ľubica Španyiová
02/65 956 110  
0903 966 721
spanyiova@zahorskabystrica.sk

Sekretariát starostu

Denisa Kiszel
02/65 956 210,
0905 882 295
sekretariat@zahorskabystrica.sk

Naši partneri

Buďte v obraze aj na sociálnych sieťach