Miestny úrad je otvorený, vstup je regulovaný

Miestny úrad je otvorený, vstup je regulovaný

V súvislosti s vyhláseným stupňom ostražitosti na COVID automate v Bratislave zostáva Miestny úrad Bratislava-Záhorská Bystrica OTVORENÝ s tým, že počet osôb na úrade je regulovaný a naďalej platí zásada ROR (rúško/odstup/ruky).

V prípade podania písomností budeme radi, ak využijete aj služby Slovenskej pošty, e-mailu, resp. elektronického podania.

 PODATEĽŇA

spanyiova@zahorskabystrica.sk

tel.: 02/ 65 95 61 10

mobil: 0903 966 721

 MATRIKA

matrika@zahorskabystrica.sk

tel.: 02/ 65 45 60 46

mob.: 0903 414 157

 PREDNOSTKA ÚRADU

krajcirova@zahorskabystrica.sk

tel.: 02/ 69 20 49 14

mob.: 0901 795 498

 

Tieto opatrenia sú súčasťou prevencie pred ochorením COVID-19 a platia do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.