Miestny úrad je k dispozícii aj počas lockdownu + kontakty

Miestny úrad je aj počas trvajúceho lockdownu k dispozícii. Podateľňa je otvorená každý deň. S jednotlivými referátmi úradu môžete komunikovať telefonicky, prostredníctvom mailu alebo poštou.

Podateľňa miestneho úradu
Pondelok       8.00-12.00   13.00-16.30
Utorok           8.00-12.00   13.00-14.30
Streda           8.00-12.00   13.00-16.30
Štvrtok           8.00-12.00   13.00-15.00
Piatok            8.00-13.00

Kancelária prvého kontaktu/podateľňa
Monika Pokorná
02/65 956 110  
0903 966 721
pokorna@zahorskabystrica.sk

Stavebný úrad
Ing. Beáta Rodáková
02/69 204 911
Ing. Margaréta Rychtáriková
02/65 956 250
stavebnyurad@zahorskabystrica.sk

Matrika
Zuzana Zárecká
02/65 456 046
0903 414 157
zarecka@zahorskabystrica.sk

Sekretariát starostu
Denisa Kiszel
02/65 956 210
0905 882 295
sekretariat@zahorskabystrica.sk

Prednostka úradu
Mgr. Dagmar Krajčírová
02/69204914
prednosta@zahorskabystrica.sk