Miestny úrad bude v pondelok 31. októbra zatvorený

Miestny úrad bude v pondelok 31. októbra zatvorený

Vážení obyvatelia, v pondelok 31. októbra budú referáty miestneho úradu, podateľňa, matrika a ohlasovňa pobytu zatvorené. Za pochopenie ďakujeme!