Miestny úrad bude od 28.10.2020 zatvorený

Miestny úrad bude od 28.10.2020 zatvorený

Vážení obyvatelia, vážení Bystričania.

Z dôvodu zhoršovania sa pandemickej situácie na Slovensku a z dôvodu zvyšovania sa
počtu hospitalizovaných aj úmrtí prijala vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní
uznesenie č. 678/2020 zo dňa 22.októbra v ktorom rozširuje opatrenia v rámci
vyhláseného núdzového stavu v zmysle čl.5 ústavného zákona č.227/2002 Z.Z. o
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v
znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z
30. septembra 2020. z uvedeného dôvodu bude:
Miestny úrad v Záhorskej Bystrici od stredy 28.10.2020 pre verejnosť zatvorený.
Dôvodom je zákaz vychádzania, ktorý platí do 1.11.2020. Pracovníci úradu Vám budú k dispozícii prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.

Podateľňa: 02/ 65 95 61 10
spanyiova@zahorskabystrica.sk

Stavebný úrad: 02/ 65 95 62 50, 02/69 20 49 11
stavebnyurad@zahorskabystrica.sk

Matrika: 02/ 65 45 60 46
kubikova@zahorskabystrica.sk

Sekretariát: 02/ 65 95 62 10
sekretariat@zahorskabystrica.sk

Ďakujeme za pochopenie.