Miest na cintoríne ubúda, riešením je kolumbárium

Voľných miest na cintoríne v Záhorskej Bystrici začína byť dramaticky málo. Riešením je kolumbárium, moderný spôsob uloženia pozostatkov v urnových skrinkách.Kolumbárium je súčasťou pripravovanej rekonštrukcie Domu smútku na cintoríne v Záhorskej Bystrici, bude sa v ňom nachádzať približne 200 urnových skriniek. Aktuálne je spustený predaj urnových skriniek len pre obyvateľov Záhorskej Bystrice do 31. augusta, potom bude predaj otvorený aj pre záujemcov mimo Záhorskej Bystrice.

Pôvodný Dom smútku bol postavený ešte za čias socializmu v minulom storočí. Farnosť v Záhorskej Bystrici už niekoľko rokov premýšľala, ako ho obnoviť, pretože v súčasnej podobe je nielen schátraný, ale aj nefunkčný a zbytočne veľký. Architektonického návrhu sa ujal ateliér Ladislava Slabeya, ktorý pripravil riešenie rekonštrukcie Domu smútku vrátane moderného kolumbária. Kolumbárium je rozdelené do siedmych sekcií, kde bude k dispozícii približne 200 urnových schránok. Jednotlivé sekcie sú farebne odlíšené a pomenované po svätých, ktorí sú spájaní s našou obcou. „Okrem toho výber svätca či svätice podporuje aj výber tej oblasti života, ktorá je ľuďom blízka. Napr. kto má blízko k poľovníctvu a ochrane prírody, môže si vybrať miesto pri sv. Hubertovi. Kto má bližšie k vinohradníctvu a vinárstvu, môže byť pri sv. Urbanovi. Podobne to bude so sv. Cecíliou, ktorá je patrónkou spevákov, hudobníkov a umelcov. Sv. Peter je zasa patrónom rybárov, stavbárov, remeselníkov a pápežov; sv. Pavol je patrónom teológov, filozofov, pracujúcich v médiách a robotníkov; sv. Florián je patrónom hasičov, záchranárov a kováčov; a sv. Alžbeta je žiarivým príkladom starostlivosti o rodinu, o núdznych a dobročinnej lásky,vysvetľuje Ľudovít Pokojný. Jednotlivé časti kolumbária sú označené kovovými tabuľkami s piktogramami, ktoré majú motivovať návštevníkov k hlbšiemu duchovnému zamysleniu.

Dve verzie urnových skriniek

Urnové skrinky v kolumbáriu sú navrhnuté v dvoch verziách – štandardná  skrinka so šírkou 40 cm, atypická nadštandardná skrinka so šírkou 60-70 cm. Nadštandardná skrinka je poňatá ako rodinná hrobka, ale aj do štandardnej  skrinky je možné umiestniť viacero urien. Kolumbáriá na Slovensku často pôsobia sivo, depresívne, ale tento náš návrh je esteticky pekný, praktický, ľahko dostupný a do prostredia citlivo umiestnený. A naviac, i keď je táto téma spojená so smrťou, zdá sa mi, že naše riešenie je plné duchovného svetla, teda vyžaruje pokoj a radosť toho života, do ktorého má každý človek odísť,“ hodnotí farnosť. Jedna vec je však stavba kolumbária, druhá nemenej dôležitá je starostlivosť o neho. „V súčasnosti hľadáme hospodára, ktorý bude pravidelne kontrolovať cintorín, stavebné práce kamenárov a dohliadať aj na kolumbárium. Zvädnuté kvety a vypálené sviečky pri schránkach kolumbária bude odstraňovať, aby nedochádzalo k znečisteniu urnových kamenných dosiek ani parapetov,“ hovorí Ľudovít Pokojný. Okrem toho bude na cintoríne osadené aj video sledovanie, ktoré má zabrániť vandalizmu či znehodnocovaniu priestoru cintorína.

Predaj urnových miest

K dispozícií bude približne 170 jednogeneračných schránok (pre max. 2 urny) a 30 viacgeneračných schránok, tzv. rodinná hrobka (pre max. 6 urien). V cene je predaj urnovej schránky na štyri roky, služby a prenájom pozemku urnovej schránky na štyri roky a kamenná doska bez textu. Po uplynutí štyroch rokov bude cena služieb a prenájmu pozemku každej urnovej schránky vo výške adekvátneho hrobového miesta. Do 31. augusta tohto roka si ich budú môcť zakúpiť len obyvatelia Záhorskej Bystrice, od 1. septembra bude otvorený predaj aj ľuďom mimo Záhorskej Bystrice. „Náš plán je, aby sme posvätili obnovený Dom smútku s Kolumbáriom a spustili jeho používanie na sviatok sv. Petra a Pavla v roku 2023 (29. júna). Potrebujeme však zhromaždiť dostatok financií na rekonštrukciu Domu smútku a postavenie Kolumbária. Farnosť na to prostriedky nemá a, bohužiaľ, okrem nášho miestneho úradu nemám dobrú skúsenosť s dotáciami od rôznych štátnych inštitúcií. Preto sme prišli s týmto riešením. Financie, ktoré takto získame, investujeme do obnovy Domu smútku a vytvorenie Kolumbária. Verím, že to komunita v Záhorskej Bystrici to pochopí a pomôže aj takto prispieť k tomu, aby sme vytvorili spoločne dôstojné miesto na uloženie pozostatkov našich zosnulých,“ dodáva Ľudovít Pokojný. Informácie a vizualizácie finálnej verzie kolumbária s ponukou schránok v jednotlivých sekciách nájdete na farskej web stránke farabystrica.sk. Informácie získate aj na telefónnom čísle 0901 909 169.

Dobrovoľné príspevky

Dom smútku bude mať po rekonštrukcii svoju verejnú i súkromnú časť. Miesta v pripravovanom Kolumbáriu budú súkromné, financovať si ich bude každý sám.  Dom smútku však bude mať aj verejnú časť, určenú na rozlúčku s našimi zosnulými a bude slúžiť všetkým Bystričanom. Preto si dovolíme úctivo požiadať všetkých obyvateľov o dobrovoľný príspevok na rekonštrukciu práve tejto verejnej časti Domu smútku. Svoj príspevok môžete odovzdať vo farskej kancelárii alebo poslať priamo na farský cintorínsky účet s poznámkou Obnova Domu smútku: SK18 0900 0000 0001 7753 0437. Za pomoc veľmi pekne ďakujeme.