Kuchynský a záhradný bioodpad budú odvážať častejšie

Kuchynský a záhradný bioodpad budú odvážať častejšie

Milí obyvatelia, ako nás spoločnosť OLO informovala, sezónne sa mení interval odvozu kuchynského a záhradného bioodpadu.

👉 V týždni od pondelka 4. marca 2024 sa interval odvozu kuchynského bioodpadu (KBRO) zmení na 2x za 7 dní a v takomto intervale bude kuchynský bioodpad odvážaný do 30.11.2024.

Zistiť si svoj odvozový deň môžete na stránke https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/.

👉 Koncom februára a začiatkom marca bude záhradný bioodpad (BRO) odvážaný opäť v intervale 1x za 14 dní a to do konca novembra.

  • Domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO), ktoré majú odvoz v nepárny týždeň, vykoná OLO prvý odvoz BRO v intervale 1x za 14 dní v období od 29. februára do 12. marca 2024. 
  • Domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO), ktoré majú odvoz v párny týždeň, vykoná OLO prvý odvoz BRO v intervale 1x za 14 dní v období od 4. marca do 8. marca 2024.Informáciu o svojom odvoznom dni po zadaní konkrétnej adresy nájdete na stránke OLO https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/ Databázu bude spoločnosť OLO v priebehu tohto týždňa aktualizovať.

 📝 Potrebujete poradiť,  ako rozlíšiť nádobu na zber kuchynského bioodpadu a záhradného bioodpadu, ako efektívne kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie a aj to, ako je možné sa ešte do systému zberu kuchynského bioodpadu pridať? Odpovede nájdete tu: https://www.olo.sk/kuchynsky-a-zahradny-bioodpad-budeme-odvazat-castejsie-sezonne-sa-meni-interval-odvozu/