Kto je pre vás Športovec roka?

Kto je pre vás Športovec roka?

Milí obyvatelia, v roku 2024 oslavuje mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica 710. výročie od prvej písomnej zmienky. Je to výnimočný čas, keď upriamime pozornosť nielen na naše korene a históriu, ale zároveň chceme oceniť húževnatú prácu, vytrvalosť, silu a úspechy miestnych obyvateľov a zástupcov športovej komunity. V roku 2024 by sme radi nadviazali na tradíciu organizácie spoločenského podujatia Športovec roka, ktoré vzdáva hold výnimočným športovým talentom, reprezentantom Záhorskej Bystrice, športovým ikonám a legendám, a 14. marca 2024 budeme organizovať 8. ročník odmeňovania Športovec roka.

V mene športovej komisie pri miestnom zastupiteľstve a miestneho úradu nám dovoľte osloviť vás všetkých so žiadosťou o nominácie úspešných športovcov, ktorí by podľa vás mali právom získať ocenenie Športovec roka, a pripojte aj dôvody svojej nominácie.

Športové ocenenie budeme odovzdávať v týchto kategóriách:

  • Deti a mládež – dievčatá
  • Deti a mládež – chlapci

Tieto kategórie zahŕňajú šikovné športové talenty vo veku do 18 rokov vrátane (ročník narodenia 2005 a mladší).

  • Dospelý športovec –  Aktívny športovec zo Záhorskej Bystrice.
  • Športový kolektív – Kolektív hráčov zo Záhorskej Bystrice, ktorí aktívne reprezentujú našu mestskú časť vo svete športu.
  • Aktívna osobnosť športu – Osobnosť športovej komunity, nemusí bezpodmienečne byť reprezentantom športového klubu. Je to ten, kto pomáha organizovať športové podujatia, kto podporuje športovú činnosť v Záhorskej Bystrici, kto trénuje mladé talenty, kto inšpiruje a motivuje a žije športom každý deň.
  • Legenda športu – Osobnosť, ktorá sa celý život aktívne alebo amatérsky venuje športu a je synonymom zdravého športového štýlu.
  • Športovec z klubu mimo Záhorskej Bystrice – Úspešný Bystričan, športový reprezentant, ktorý oblieka dres mimobystrického športového klubu.

Prestížne bystrické ocenenie Športovec roka má niekoľkoročnú tradíciu a napriek tomu, že šnúru ocenení prerušila nepriaznivá pandemická situácia, šport patrí medzi piliere našej mestskej časti a má svoje pevné miesto v spoločenskom a kultúrnom živote Záhorskej Bystrice.

Výnimočné oceňovanie Športovec roka sa bude konať 14. marca 2024 v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. Nominácie do jednotlivých kategórií prosíme zaslať do 12.2.2024 na emailovú adresu tajomníka športovej komisie Michala Kocúra michal.kocur@zahorskabystrica.sk.

O ostatnom udeľovaní ocenení Športovec roka si môžete prečítať tu:

Športovec roka 2018/2019