KORONAVÍRUS NEPODCEŇUJEME, STARÁME SA O PREVENCIU

KORONAVÍRUS NEPODCEŇUJEME, STARÁME SA O PREVENCIU

Na základe dohody starostov všetkých mestských častí a primátora sú zatvorené všetky bratislavské základné aj materské školy, aj naša od utorka 10.3.2020 do pondelka 16.3.2020. To však nie je jediné preventívne opatrenie, ktoré sme pre naše deti spravili. Miestny úrad zakúpil dezinfekčné prostriedky, ktorými sa pravidelne čistia priestory, pripravujeme aj ich komplexnú dezinfekciu ešte predtým, než sa deti vrátia do školy a do škôlky. Kedy to bude, to v tejto chvíli ešte nie je jasné.
Stránkové hodiny na miestnom úrade sme od stredy 11.03.2020 do odvolania zrušili. Dôvodom je zavedenie opatrení v zmysle odporúčania RÚVZ. Žiadame Vás o uprednostnenie komunikácie s miestnym úradom prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo poštou.  V prípade potreby riešenia neodkladných záležitostí na miestnom úrade je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky termín. Podateľňa je otvorená podľa stránkových hodín.
Zamestnankyniam miestneho úradu, ktoré majú malé deti, sme umožnili pracovať z domu. Samozrejmosťou je tiež dezinfekcia priestorov úradu, najmä kľučiek a zábradlia.
Až do odvolania sme zrušili všetky verejné, spoločenské a kultúrne podujatia, naši florbalisti na dva týždne tiež odložili svoje zápasy, rovnako sú zrušené všetky víkendové akcie v športovej hale.
Odporúčame všetkým našim obyvateľom, aby sa čo najmenej zdržiavali na verejných priestranstvách, rovnako rodičom, aby obmedzili návštevy detských ihrísk. Naša mestská časť síce nespravuje žiadne sociálne zariadenie, ale sme v kontakte so súkromnými sociálnymi zariadeniami v Záhorskej Bystrici a vieme, že dôsledne dodržiavajú zákaz akýchkoľvek návštev. Zatiaľ ešte stále funguje náš Senior taxi, lebo chceme umožniť našim starším obyvateľom, aby mohli ísť k lekárovi, ale len v prípade, že sú tieto návštevy vopred objednané a nevyhnutné. Okrem toho sme vytlačili letáky a plagáty so všetkými potrebnými informáciami, ktoré sa týkajú prevencie a samotného koronavírusu a rozmiestnili sme ich tak, aby sa dostali ku každému obyvateľovi.

O akejkoľvek zmene situácie a o ďalších opatreniach vás budeme informovať.

Rovnako vás chceme požiadať o vyslovenie názoru na opatrenia, ktoré sme prijali v súvislosti s koronavírusom. Môžete ich vyjadriť v ankete, ktorú sme spustili v našej aplikácii Záhorská Bystrica – správy o meste, ktorú si môžete stiahnuť do svojho mobilného telefónu. Váš názor nás zaujíma.