Kontakt pre voľbu poštou z cudziny

Kontakt pre voľbu poštou z cudziny

Vážení obyvatelia, na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia, týmto zverejňujeme elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou.

Požiadať o voľbu poštou môžete u p. Zuzany Záreckej, mail: zarecka@zahorskabystrica.sk do 2. decembra 2022.

Referendum sa koná v sobotu 21. januára 2023.