Archív – komisia výstavby a dopravy

Archív – komisia výstavby a dopravy

– posudzuje návrhy územného plánu, koncepcie a rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti
– podieľa sa na vyhľadávaní investorov za účelom využitia pozemkov schválených na investičnú výstavbu
– spracováva a predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh rozvojového programu mestskej časti
– zaujíma stanoviská k návrhu vyhlásenia objektov za kultúrne pamiatky
v mestskej časti a k návrhom a doplnkom v evidencii pamätihodností mestskej
časti
– posudzuje priamo v teréne sťažnosti občanov, ktoré sa týkajú porušenia stavebného zákona
– v spolupráci s komisiou finančnou, pre podporu investícií a rozvoj podnikania posudzuje návrhy a poskytuje súčinnosť pri tvorbe a hodnotení dopadov návrhov územného plánu, investícií, rozvojového programu a verejných súťaží v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
– napomáha riešiť problémy koncepcie dopravy mestskej časti

Zloženie komisie
predseda: Miloš Fatyka
členovia: Ing. Lívia Štulajterová
Ing. Peter Kopčák
Ing. arch. Ladislav Slabey
Ing. Pavol Spielböck
Ing. Michal Gáborík
Ing. Vladimír Šturm
RNDr. Ľubomír Banský
Marta Liďáková
Ing. Roman Weinštuk
Vladimír Kristl
Miloslav Sajan
Zápisnica Dátum
Zápisnica z 16.12.2015 16.12.2015
Zápisnica z 3.11.2015 03.11.2015
Zápisnica z 17.8.2015 17.08.2015
Zápisnica z 19.5.2015 19.05.2015
Zápisnica z 14.4.2015 14.04.2015
Zápisnica z 24.2.2015 24.02.2015
Zápisnica z 19.3.2014 19.03.2014
Zápisnica z 15.1.2014 15.01.2014
Zápisnica z 20.11.2013 20.11.2013
Zápisnica z 14.10.2013 14.10.2013
Zápisnica z 15.5.2013 15.05.2013
Zápisnica z 6.2.2013 06.02.2013
Zápisnica z 16.1.2013 16.01.2013
Zápisnica z 7.11.2012 07.11.2012
Zápisnica z 17.10.2012 17.10.2012
Zápisnica z 12.9.2012 12.09.2012
Zápisnica z 20.6.2012 20.06.2012
Zápisnica z 30.5.2012 30.05.2012
Zápisnica z 2.4.2012 02.04.2012
Zápisnica z 26.3.2012 26.03.2012
Zápisnica z 08.02.2012 08.02.2012
Zápisnica z 11.01.2012 11.01.2012
Zápisnica z 24.10.2011 24.10.2011
Zápisnica z 12.09.2011 12.09.2011
Zápisnica z 27.06.2011 27.06.2011
Zápisnica z 16.5.2011 16.05.2011
Zápisnica z 4.4.2011 04.04.2011
Zápisnica z 28.2.2011 28.02.2011
Zápisnica z 31.1.2011 31.01.2011