Archív – komisia školstva, mládeže a informatizácie

Archív – komisia školstva, mládeže a informatizácie

– spolupracuje s vedením základnej školy, materskej školy, školskými radami
za účelom skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
– spolupracuje pri riešení problémov školských a predškolských zariadení
– vypracováva a zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja v oblasti informatizácie
– vypracováva a zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií v oblasti využívania voľného času detí a mládeže
– organizuje vzdelávacie a poučné akcie pre deti a mládež z rôznych oblastí života, besedy s významnými osobnosťami spoločenského a politického života.

Zloženie komisie
predseda: Miloslav Sajan
členovia: Denisa Kiszel
Ing. Ján Janata
 PaeDr. Zuzana Kaliariková
 Mgr. Jana Krettová
 Mgr. Marcela Jedináková
 Ing. Stanislav Vaňo
Zápisnica Dátum
Zápisnica z 2.12.2015 02.12.2015
Zápisnica z 26.10.2015vývoj počtu žiakov 2015-2016návrh čerpania rozpočtu ŠK 26.10.2015
Zápisnica z 9.9.2015 09.09.2015
Zápisnica z 22.6.2015organizácia šk.r. 15-16 22.06.2015
Zápisnica z 20.5.2015 20.05.2015
Zápisnica z 22.4.2015 22.04.2015
Zápisnica z 18.3.2015 18.03.2015
Zápisnica z 18.2.2015 18.02.2015
Zápisnica z 22.10.2014 22.10.2014
Zápisnica z 17.9.2014 17.09.2014
Zápisnica z 21.5.2014 21.05.2014
Zápisnica z 7.5.2014 07.05.2014
Zápisnica z 26.3.2014 26.03.2014
Zápisnica z 12.2.2014 12.02.2014
Zápisnica z 22.1.2014 22.01.2014
Zápisnica z 11.12.2013 11.12.2013
Zápisnica z 20.11.2013 20.11.2013
Zápisnica z 7.10.2013 07.10.2013
Zápisnica z 19.6.2013 19.06.2013
Zápisnica z 22.5.2013 22.05.2013
Zápisnica z 17.4.2013 17.04.2013
Zápisnica z 13.3.2013 13.03.2013
Zápisnica z 16.1.2013 16.01.2013
Zápisnica z 28.11.2012 28.11.2012
Zápisnica z 17.10.2012 17.10.2012
Zápisnica z 20.8.2012 20.08.2012
Zápisnica z 27.6.2012 27.06.2012
Zápisnica z 11.6.2012 11.06.2012
Zápisnica z 16.5.2012 16.05.2012
Zápisnica z 23.4.2012 23.04.2012
Zápisnica z 1.3.2012 01.03.2012
Zápisnica z 21.11.2011 21.11.2011
Zápisnica z 10.10.2011 10.10.2011
Zápisnica z 7.9.2011 07.09.2011
Zápisnica z 23.6.2011 23.06.2011
Zápisnica z 15.6.2011 15.06.2011
Zápisnica z 30.5.2011 30.05.2011
Zápisnica z 30.3.2011 30.03.2011
Zápisnica z 15.3.2011 15.03.2011
Zápisnica z 14.2.2011 14.02.2011

 

 

 

 

 

 

SPOKOJNOSŤ RODIČOV ŽIAKOV so ZŠ s MŠ Hargašova 5, Bratislava

evaluačná_správa JÚN 2011 – na stiahnutie