Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Zloženie komisie
predseda: MUDr. Dagmar Cingelová
členovia: Mgr. Martin Besedič, PhD.
Ing. Eliška Maťašková

 

Uznesenie č. 154/2020 12.5.2020
Zápisnica z 15.4.2019 15.04.2019
Zápisnica z 7.5.2018 07.05.2018
Zápisnica z 10.4.2018 10.04.2018
Zápisnica z 10.5.2017 10.05.2017
Zápisnica z 10.4.2017
Zápisnica z 28.6.2016 28.06.2016
Zápisnica z 18.4.2016 18.04.2016
Správa o činnosti KOVZ 2015 2015
Zápisnica z 8.4.2015 08.04.2015